Photography: Anya Kislaya ( Instagram ) Stylist: Asya Kuks ( Instagram ) Model: Valentina Mann ( Instagram ) Make-Up: Irina Shpinak ( Instagram ) Hair: Ksenia Nevskaya ( Instagram )