Photographer: Nastya Aster ( Instagram )
Model: Valery Garyaev ( Instagram )
Stylist: Dasha Bri ( Instagram )

 

valera1

 

valera2

 

valera3

 

valery11

 

valery33