Photographer: Vladimir Lyovin
Stylist: Evgenya Lyovina
Designer: Sichinava George
Model: Olga Pozharitskaya

 

IMG_9207

 

IMG_9151

 

IMG_9213

 

IMG_9337

 

IMG_9250

 

IMG_9277

 

IMG_9311

 

IMG_9349