Photography: Anya Kislaya ( Instagram )
Stylist: Asya Kuks ( Instagram )

Model: Valentina Mann ( Instagram )
Make-Up: Irina Shpinak ( Instagram )
Hair: Ksenia Nevskaya ( Instagram )  

 

2

 

4(1)

 

11

 

1(1)

 

5

 

9(1)